נימול בידיים ונמלולים

ד״ר רון דבי

מומחה למחלות מערכת העצבים המרכזית, עצבים היקפיים ושרירים

תחושת נימולנמלולים או נמלול כולם מונחים זהים המתארים תחושה לא תקינה (הפרעה בתחושה). מקור המלה הוא "נמלה", והמונחים נמלול או נמלולים או תחושת נימול באים לתאר תחושה של נמלים הזוחלות על פני העור. מדובר כמובן בתחושה לא תקינה, וכאמור אין מדובר בנמלים אמיתיות הזוחלות על פני העור. התחושה היא של נמלים או זוחלים או לעיתים תחושה שמשהו מהלך, דוקר או תחושת עקצוצים במקומות שונים על פני העור. לעיתים חשים צורך להסיר את הגירוי המטריד.
תחושת נימול (נמלולים, נמלול) הינה ביטוי למחלה או להפרעה של העצבים הגורמת לתפקוד לא תקין שלהם. באופן נורמלי, העצבים התחושתיים אינם אמורים לשדר תחושות למוח באופן עצמוני (ספונטני) אלא רק כתגובה לגירוי חיצוני. במקרה שהעצבים חולים או נפגעים מסיבה זו או אחרת הם מייצרים פעולות חשמלית לא תקינה, המפורשת במוח כשלל של תחושות, כאשר השכיחות שבהן הן נמלולים (תחושת נימול, נמלול). כשהעצבים חולים תכונות ההולכה החשמלית שלהם משתנות, ואז נוצרת בהם פעילות חשמלית לא תקינה (מעין קצר חשמלי) – אותה פעילות חשמלית מתקדמת לאורך מערכת העצבים עד למוח, ובמוח היא מפוענחת כסוגי תחושה שונים, שכמובן אינם תקינים. בנוסף לנמלולים (תחושת נימול, נמלול), יתכנו גם הפרעות תחושה אחרות, כגון: תחושת שריפה, תחושת צריבה, חום, קור, כאבים, רדימות (תחושה כאילו האיבר נרדם בדומה לתחושה לאחר זריקת הרדמה אצל רופא שיניים). חשוב לציין, כי מקור התחושות הלא תקינות הוא תמיד בהפרעה בתפקוד העצבים. לצורך השוואה, כאשר העצבים המוטורים (העצבים האחראים על תנועת השרירים) חולים ומייצרים פעילות חשמלית לא תקינה, הביטוי יהיה קפיצות בשרירים או התכווצויות כואבות של השרירים. לעיתים קרובות, מחלות עצבים פוגעות בשני סוגי העצבים, כך שהפרעות תחושה, כגון נמלולים (תחושת נימול, נמלול) או עקצוצים מלוות לעיתים גם בקפיצות או התכווצויות של השרירים.

יש חשיבות למקם את הנמלולים (תחשת נימול, נמלול) וכן את הפרעות התחושה האחרות. במידה ומדובר בהפרעה מפושטת של העצבים הרי שהנמלולים (תחושת נימול) יופיעו במקומות שונים בגוף. דוגמא טיפוסית לכך היא נוירופתיה, מחלת העצבים ההיקפיים (ראה פרקים "נוירופתיה", "פולינוירופתיה" באתר). נמלולים (תחושת נימול, נמול) המופיעים באיזור מסויים  מצביעים על כך שיתכן ומדובר בפגיעה עצבית ממוקמת. דוגמא טיפוסית ושכיחה לכך היא נימול בידיים המופיע כתוצאה מלחץ באיזור שורש כף היד על העצב המדיאני המעצבב את כף היד, מצב הקרוי תסמונת התעלה הקרפלית (ראה פרק "תסמונת התעלה הקרפלית"). נימול בידיים (נמלולים או נמלול) המופיע בעיקר בלילה והמעירים משינה הינו סימפטומים אופייני לתסמונת התעלה הקרפלית. לעיתים קרובות הנמלולים (תחושת נימול, נמלול) מתחילים ביד אחת, דהיינו נימול ביד, בדרך כלל היד הדומיננטית. תסמונת התעלה הקרפלית שכיחה יותר בקרב נשים. נימול בידיים יתכן גם כתוצאה של בעיה בעמוד השדרה הצווארי, למשל פריצת דיסק, הלוחץ על העצבים שיוצאים מחוט השדרה ליד. לכן, יש חשיבות רבה לאתר את הסיבה לנמלולים, מאחר שהטיפול בשני המצבים יהיה שונה. בדומה לתסמונת התעלה הקרפלית, יתכנו נמלולים במקומות אחרים בגפיים העליונות או התחתונות כתוצאה מפגיעה בעצבים אחרים.

לסיכום: נמלוליםתחושת נימול (או נמלול) הינם תחושה לא תקינה, אשר מקורה בהפרעה בתפקוד העצבים התחושתיים. הפרעה זו יכולה להיות מפושטת, כחלק ממחלה כללית של העצבים או ממוקמת עקב לחץ מקומי על עצב מסויים (כדוגמת נימול בידיים בתסמונת התעלה הקרפלית). חשוב לציין, כי תחושת נימול (נמלולים) תתכן עקב פגיעות ברמות שונות של מערכת העצבים וכתוצאה ממחלות שונות, לדוגמא: מחלות של העצבים ההיקפיים (נוירופתיה, ראה פרק נוירופתיה), מחלות חוט השדרה (למשל פריצת דיסק הלוחץ על חוט השדרה), מחלות של מערכת העצבים המרכזית (למשל טרשת נפוצה) ועוד.

 

תחושת נימולנמלולים או נמלול כולם מונחים זהים המתארים תחושה לא תקינה (הפרעה בתחושה). מקור המלה הוא "נמלה", והמונחים נמלול או נמלולים או תחושת נימול באים לתאר תחושה של נמלים הזוחלות על פני העור. מדובר כמובן בתחושה לא תקינה, וכאמור אין מדובר בנמלים אמיתיות הזוחלות על פני העור. התחושה היא של נמלים או זוחלים או לעיתים תחושה שמשהו מהלך, דוקר או תחושת עקצוצים במקומות שונים על פני העור. לעיתים חשים צורך להסיר את הגירוי המטריד.
תחושת נימול (נמלולים, נמלול) הינה ביטוי למחלה או להפרעה של העצבים הגורמת לתפקוד לא תקין שלהם. באופן נורמלי, העצבים התחושתיים אינם אמורים לשדר תחושות למוח באופן עצמוני (ספונטני) אלא רק כתגובה לגירוי חיצוני. במקרה שהעצבים חולים או נפגעים מסיבה זו או אחרת הם מייצרים פעולות חשמלית לא תקינה, המפורשת במוח כשלל של תחושות, כאשר השכיחות שבהן הן נמלולים (תחושת נימול, נמלול). כשהעצבים חולים תכונות ההולכה החשמלית שלהם משתנות, ואז נוצרת בהם פעילות חשמלית לא תקינה (מעין קצר חשמלי) – אותה פעילות חשמלית מתקדמת לאורך מערכת העצבים עד למוח, ובמוח היא מפוענחת כסוגי תחושה שונים, שכמובן אינם תקינים. בנוסף לנמלולים (תחושת נימול, נמלול), יתכנו גם הפרעות תחושה אחרות, כגון: תחושת שריפה, תחושת צריבה, חום, קור, כאבים, רדימות (תחושה כאילו האיבר נרדם בדומה לתחושה לאחר זריקת הרדמה אצל רופא שיניים). חשוב לציין, כי מקור התחושות הלא תקינות הוא תמיד בהפרעה בתפקוד העצבים. לצורך השוואה, כאשר העצבים המוטורים (העצבים האחראים על תנועת השרירים) חולים ומייצרים פעילות חשמלית לא תקינה, הביטוי יהיה קפיצות בשרירים או התכווצויות כואבות של השרירים. לעיתים קרובות, מחלות עצבים פוגעות בשני סוגי העצבים, כך שהפרעות תחושה, כגון נמלולים (תחושת נימול, נמלול) או עקצוצים מלוות לעיתים גם בקפיצות או התכווצויות של השרירים.

יש חשיבות למקם את הנמלולים (תחשת נימול, נמלול) וכן את הפרעות התחושה האחרות. במידה ומדובר בהפרעה מפושטת של העצבים הרי שהנמלולים (תחושת נימול) יופיעו במקומות שונים בגוף. דוגמא טיפוסית לכך היא נוירופתיה, מחלת העצבים ההיקפיים (ראה פרקים "נוירופתיה", "פולינוירופתיה" באתר). נמלולים (תחושת נימול, נמול) המופיעים באיזור מסויים  מצביעים על כך שיתכן ומדובר בפגיעה עצבית ממוקמת. דוגמא טיפוסית ושכיחה לכך היא נימול בידיים המופיע כתוצאה מלחץ באיזור שורש כף היד על העצב המדיאני המעצבב את כף היד, מצב הקרוי תסמונת התעלה הקרפלית (ראה פרק "תסמונת התעלה הקרפלית"). נימול בידיים (נמלולים או נמלול) המופיע בעיקר בלילה והמעירים משינה הינו סימפטומים אופייני לתסמונת התעלה הקרפלית. לעיתים קרובות הנמלולים (תחושת נימול, נמלול) מתחילים ביד אחת, דהיינו נימול ביד, בדרך כלל היד הדומיננטית. תסמונת התעלה הקרפלית שכיחה יותר בקרב נשים. נימול בידיים יתכן גם כתוצאה של בעיה בעמוד השדרה הצווארי, למשל פריצת דיסק, הלוחץ על העצבים שיוצאים מחוט השדרה ליד. לכן, יש חשיבות רבה לאתר את הסיבה לנמלולים, מאחר שהטיפול בשני המצבים יהיה שונה. בדומה לתסמונת התעלה הקרפלית, יתכנו נמלולים במקומות אחרים בגפיים העליונות או התחתונות כתוצאה מפגיעה בעצבים אחרים.

לסיכום: נמלוליםתחושת נימול (או נמלול) הינם תחושה לא תקינה, אשר מקורה בהפרעה בתפקוד העצבים התחושתיים. הפרעה זו יכולה להיות מפושטת, כחלק ממחלה כללית של העצבים או ממוקמת עקב לחץ מקומי על עצב מסויים (כדוגמת נימול בידיים בתסמונת התעלה הקרפלית). חשוב לציין, כי תחושת נימול (נמלולים) תתכן עקב פגיעות ברמות שונות של מערכת העצבים וכתוצאה ממחלות שונות, לדוגמא: מחלות של העצבים ההיקפיים (נוירופתיה, ראה פרק נוירופתיה), מחלות חוט השדרה (למשל פריצת דיסק הלוחץ על חוט השדרה), מחלות של מערכת העצבים המרכזית (למשל טרשת נפוצה) ועוד.

מומלץ לעיין בפרקים: " נוירופתיה ", " פולינוירופתיה ", " תסמונת התעלה הקרפלית " באתר זה.