#16711
אלמוני
אורח

או שלאור סימפטום כזה הייתי אמורה לבקש ו/או לקבל הפניה גם לגב?