#25423
Liats
משתתף

תודה על התגובה.
המצב הוא כזה שאין לי תחושה בשוק ובירך בדיקת emg בשאלה של פולינוירופתיה יצא אין עדות לפולינוירופתיה של סיבים עבים רדיקלופתיה מותנית.
הנוירולוגית הפנתה אותי לבדיקה הזו בגלל החוסר תחושה ובגלל בדיקות הדם שיצאו לא תקין, שאני לא יודעת ם קשור.
הבדיקות שיצאו לא תקין הן: esr שיצא 61 שהמקסימום 37
Immunoglobulin שיצא 278 שהמקסימום 230 בשתי בדיקות זה יצא גבוהה
האם יש קשר בין הדברים?
מהם הנוגדנים האלה?
האם יש לזה טיפול?
פשוט הנוירולוגית שמטפלת בי בחופש.
בביופסיה של עצבים דקים יצא  0.2TPRECITILE בעקב.(הנוירולוגית אמרה שזה חמור) בעקבות התשבוה השלימו צביעה לאמילואיד שיצא שלילי.
סליחה על האורך.
בתודה מראש