#22557
rev
משתתף

מה עלי לעשות כעת עם ממצא זה? אני פניתי לביצוע הבדיקה מבלי שנשלחתי לכך ע"י נוירולוג. מאחר והנוירולוגים לא ששים במהרה לשלוח לבדיקה זו, נאלצתי לעשות זאת בדרכי (וזאת לאחר שנדחתי על ידי 2 נוירולגים).
עכשיו איך אני אמורה לטפל בעצמי אם כפי שרשמת תוצאות הבדיקה מעידות על נוירופתיה? לאיזה רופא עלי לגשת עם ממצאים אלו? (פניתי לרופאת המשפחה וזו הפנתה אותי לנוירולוג ששלח אותי. אולם כאמור לא נשלחתי אז אין לי מושג למי לפנות עם הממצא. תודה