#21300
בנימין
משתתף

רציתי לשאול אם תוצאות הבדיקה בסדר:

בדיקת אלקטרואנצפלוגרפית באמצעות מכשיר דיגיטלי עם 18 ערוצי רישום.
התרשים בוצע בערנות עם גירוי הבהובי אור קצביים PHOTIC STIMULATION
וינשום יתר HYPERVENTILATION: HV
הנבדק שיתף פעולה במידה טובה.
1- במצב עיניים עצומות נקלטה פעילות הרקע סדירה וסימטרית מכילה אלפא בת HZ 8-9 מעורבת בפעילות של HZ 6-7
מעל החיבורים הקדמיים נרשמה פעילות בתא בעלת מורפולוגיה תקינה.
לא נצפתה פעילות אפילפטיפורמית וודאית או פתולוגיה מוקדית.
2- גירוי הבהובי אור ונישום יתר: ללא שינוי פתולוגי.

לסיכום:
תרשים אלקטרואנצפלוגרפי דיגיטלי בשלב ערנות עם נישום יתר והבהובי אור קצביים.
האטה כללית קלה בלתי קבועה של פעילות הרקע, עם משמעות פתולוגית לא ספציפית.

תודה.