#22154
Tania
משתתף

אני הולכת סחור וסחור, הבעיה הקיימת היא שאני אמורה לעזוב את הארץ ב19 למאי לתקופה , אני מפחדת שבשבועות האלו יש משהו בראש כי הכאבים פתאום כל יום , ולכן אני לא יודעת מה נכון לעשות