#26642
הילית
משתתף

משהו נוסף: הוא גם לא בדק את L4-s1, אין שורה כזאת בתוצאות בדיקה.