#22513
דניש
משתתף

ראשית תודה לך על תשובתך.
העניין הוא שתוצאת ה EMG תקינה לחלוטין (גפים עליונות ותחתונות) אמנם אזור הלשון כלל לא נבדק.
בגלל זה אני שאלתי מתייחסת ספציפית לסוג הזה של המחלה והאם היא נשללת כאשר בדיקת הגפיים תקינה.