#22723
Men
משתתף

כאשר אני עומד ומרים את יד ימין לגובה הכתפיים לצד ימין ואותו דבר לשמאל ,יש קפיצות של השרירי בכתף מאחורי ,בנוסף כאשר אני מרים שתי ידיים שלובות מחוברות לגובה הכתפיים מול רחוק. הגוף,יד ימין רועדת מאזור כף היד ועד המרפק,לעומת זאת שמאל לא
כאשר אני מרים את שתי הידיים לצד למעלה אני מרגיש הקלה בכאב בצוואר
הבנתי שזה מתקשר לרדיוקלופטיה c2-5
כמו שהסברתי הכאבים החלו בפגיעת ראש בשחיית גב התנגשות בקיר הבריכה לפני 6 שנים
אז הופיעו כאבי צוואר קשים ביותר צוואר נוקשה וחולשה עצבית לצערי לא בוצעו הבדיקות המתאימות בזמנו