#26768
שי
משתתף

אתה מכיר אולי את דר אלגום אבי? או את פרופסר יואב צפמן?
האם הם עוסקים בתחום?

תודה!