#25766
דנה
משתתף

כמו כן התחלתי לסבול מריבוי של גזים שלא היה בעבר בכלל.
תודה רבה