#24682
Avda
משתתף

עדיין עם לחץ נוראי במוח וורטיגו בשכיבה … מסוחררת וחסרת יציבות
הייתכן זמן כה רב לתופעות ? כשבועיים לאחר הנפילה?
יכול להיות שמשהו נפגע ?
מותר להתחיל טיפול מניפולציה בורטיגו ?