#26298
נופ
משתתף

בנוסף , איך באה לידי ביטוי חולשה בשרירים? אם אני מצליחה ללכת כרגיל, רצה קצת על הליכון , שוחה..מרימה דברים..זה אומר שאין חולשה בשרירים ?