#26301
נופ
משתתף

ד"ר – ראשית , עם כל התחושות הקשות שלי כרגע חייבת להודות לך על התשובה הכל כך מהירה!
הבדיקה אצל הניורולוג היתה גופנית בלבד- תזוזת עיניים ידיים וכד'. – זה מספיק?