#26593
emg
משתתף

תודה על התשובה,
אני רוצה לתקן את השאלה והכוונה שלי הייתה למחלה שנקראת מיאסטניה גרביס.
הבנתי שיכול להיות קשר לבלוטת התימוס, והאם זה דורש בדיקה בהתאם לסימפתומים ?