#26035
Tali
משתתף

תודה!
אבל מה לגבי הקפיצות שריר ברגל שהיו שלשום? והאם אכן ביצעתי emg וזה שהוא היה תקין שולל als למרות שהיה באיזור אחר בגוף?
מצרפת שוב את הבדיקה