#24908
אמילי כהן
משתתף

חשוב לי לציין שטשטוש קרה לי פעמיים סך הכל
וחולשה ביד פעם אחת