#24800
emg
משתתף

שאלה נוספת לגבי ה EMG הבדיקה היתה מוכוונת לכאבי הגב כדי לבדוק הולכה מעמוד השידרה.
האם כדי לשלול בעיות שריר אחרות צריך לבצע בדיקה חוזרת ולהגדיר מחדש את מטרת הבדיקה?

ושוב תודה