#24485
טלי
משתתף

אני שאלתי אותה בבדיקה היא אמרה שלא חושבת שצריך.
ובסיכום אחר כך שהוציאה לי הרופאה הפנימאית היא אמרה שכותבים.
ובנתיים כבר יום מס 11 ולי יש כאבים מוזרים שורף בראש העליון המוזר שבמהלך היום יש אבל כאילו נשלט אני עושה דברואז בלילה לפני שינה בא התקף אתמול פחות היום פתאום שוב שמקרין לגב העליון. היו קצת סחרחורות. ממש מודאגת שיש לי גידול