#24078
ויקו
משתתף

בוקר טוב,

אז אין צורך לקבוע אתך פגישה נוספת? אין לך דרך לעזור לי עם הכאבים ראש והנימולים ביד וברגל שמאל?