#17185
אדריאן
משתתף

ד"ר דבי

כמובן ואודיע לך לגבי תשובת ביופסיית השריר.
אדריאן.