#25613
גבי
משתתף

אני מושבת למיטה רוב הימים אינני פעיל בחוסר תפקודי קשה מאווד כלל האם יש אפשרות לקדם את התור במרפאה שלך וולפסון בבקשה אני פשוט מיואש מהכל רופאים מטפלים ומסודות שאינן מכירות בי כנכה למרות מגוון רחב של מחלות קשות שמשביתות אותיי אנא ממך האם יש אפשרות לקדם את התור