#21635
meital123
משתתף

היי מכיוון שעדיין לא ענית אני מעדכנת שעברתי בדיקת emg רק ליד שמאל (הרופאת משפחה בהיאה לי רק ליד ).. והממצא הוא כזה "קיימת עדות לתסמונת התעלה הקוביטלית קלה מאד משמאל בלבד, ללא עדות לנזק בשורשים הצואריים משמאל"
והשאלה שלי ומה קורה עם הרגל? מה הצרוף מקרים הזה שזה ביחד? יש לי הרגשה שמפספסים משהו…אמן שאני טועה…
האם יכולות להיות השפעה כזאת מדכאון לאחר לידה?? אני קשובה לגוף שלי ולא נראה לי שזה יכול להשפיעה …
מה זה יכול להיות ?? איזה עוד בדיקות כדי לבצע? תודה