#19956
moshiko
משתתף

זאת אומרת
שאם הקשיים שלי בהליכה והרגליים eversion
היו ממיופתיה או cmt
מן הסתם היו עולים על זה ב emg
כי עשיתי את הבדיקות עקב התלונות שתחילו לי
ואם הסיבה הייתה מחלה אז כנראה ש emg היה רואה
וזה לא היה מוקדם מדיי לבצע את ה emg ?

במיוחד שemg אחד בוצע על ידייך 😉
אם הסיבה לתלונות שלי היו מיופתיה או cmt
כנראה ש emg היה מעלה משהו
או שיש מקום לביופסיית שריר
כשבדיקה נוירולוגית תקינה וemg תקין ?

תודה מראש