#25030
מיכל
משתתף

אם הנימול והלחץ שיש לי בגב אינו ממקור ניורולוגי אז מה זה יכול להיות בגב
התחושה הזו של הנימול ושהאזור רדום בגב
היא לא נורמטיבית והיא מציקה כאילו משהו מטייל לי בגב ולוחץ
רצוי ללכת למומחה גב?
למי ללכת כל הגוף נימולים קפיצות
אבל בגב הלחץ והתחושה היא שונה