#25090
מיכל
משתתף

זה שהנימולים לא פוסקים ויש לי כאבים בגוף בכל אזור אפשרי
אתה עדיין מגדיר את זה פעילות יתר קל מערכת העצבים
יש לי ברגליים ידיים פנים לשון הכל…,