#25091
מיכל
משתתף

לאחר הבדיקה שלך אמרת שאינך רואה עדות
למחלה ניורולוגית שהייתי אצלך בקליניקה
ומצד שני אתה אומר שלדעתך הנימול בגב הוא ממקור עצבי אז מה יכול להיות הגורם לאיזה רופא או בדיקה עליי לגשת