#25469
מיכל
משתתף

של ד״ר דבי התחלתי לראות נקודות אדומות ועדיין יד נימולים
כמו נקודות אדומות הולכות במצב כזה שאני רואה נקודות אדומות
מה שלא היה יש צורך להגיע אליך שוב או לעדות שוב Mir מח