#19764
מ.איל
משתתף

ד"ר שלום,
בבדיקת CT מותנית שבוצעה לפני שבוע, נתגלו הממיצאים הבאים:
סריקת D12-L1- סחוס הדיסקית הבין חולייתי הודגם ללא עדות לבלט אחורי או צדדי משמעותי.
סריקת L1-L2- סחוס הדיסקית הבין חולייתי הודגם ללא עדות לבלט אחורי או צדדי משמעותי.
סריקת L2-L3- סחוס הדיסקית הבין חולייתי הודגם ללא עדות לבלט אחורי או צדדי משמעותי.
סריקת L3-L4- סחוס הדיסקית הבין חולייתי הודגם ללא עדות לבלט אחורי או צדדי משמעותי.
סריקת L4-L5- בלט דיסק אחורי מרכזי עם לחץ על קדמת השק התקאלי.
סריקת L5-S1- שינויים ניווניים קשים במפרקים הפאצטליים. בקע דיסק אחורי מרכזי ימני עם לחץ על קדמת השק התקאלי ועל שורש L5 שנראה מעובה.
מפרקים סקרו- איליאקליים – הודגמו תקינים.
האם התוצאות הנ"ל יכולות להסביר את הנימול בכפות הרגליים?