#22742
Men
משתתף

האם אפשר ובטוח לבצע בדיקת emg לצוואר?
ידוע שאזורים אלו מעוצבבים ע״י.
וגם מה זה קיים חשד לנזק שורשי c5-6משמאל c6-7דו צדדי,
ואיך ניתן לבדוק את החשד (אמת או שקר,)תוצאות בדיקת an nct