#22628
Men
משתתף

האם במקרה הנ״ל מבצעים בדיקת ncv גם ביחד או EMG מספיק אם הכאבים נובעים מחבלת ראש (פגיעה בעמוד שדרה צווארית) ?
בקשר לבדיקה EMG שניתנה לי אני ביקשתי מה נוירולוג אותה(מכיוון שאחרי המכה אני מרגיש חולשה עצבית בגפיים עליונות ולפעמים נימולים בידיים האם במקרה זה יש לבצע את שתי הבדיקות יחד?
מה לגבי מקום הבדיקה משנה אם זה מתבצע בבית חולים או מכון במקרה שלי ?
תודה