#25750
מייסא
משתתף

האם צילום m r i או c t או כל בדיקה אחרת יכולה לעזור לזהות את הגורם לפטוזס?