#26326
Keren
משתתף

תודה על תשובתך. אכן לקחתי כדורי מגנזיום,, אך התופעה נמשכה. מדובר בתופעה מטרידה שמשבשת מאוד את חיי, כיצד עוד ניתן למנוע או להפחית את התופעה במסגרת הדברים המותרים במידה וארצה להכנס להריון?

תודה