#24213
ל
משתתף

HEMOLYTIC IND. 5.00 INDEX ( 0.00- 30.00) (.*…….)

GLUCOSE 73.00 MG/DL ( 65.00- 100.00) (.*…….)

ALK.PHOSPHAT. 92.00 U/L ( 30.00- 140.00) (….*….)

החל מ 28.02.2016 שינוי ערכי ייחוס

עקב שינוי שיטה

ALT(GPT) 29.00 U/L ( 5.00- 50.00) (….*….)

החל מ 28.02.2016 שינוי ערכי ייחוס

עקב שינוי שיטה

CHOLESTEROL 165.00 MG/DL ( 120.00- 200.00) (….*….)

CREATININE SERUM 0.80 MG/DL ( 0.50- 1.20) (…*…..)

SODIUM SERUM 138.00 MEQ/L ( 134.00- 146.00) (..*……)

POTASSIUM SERUM 4.86 MEQ/L ( 3.50- 5.30) (……*..)

HDL-CHOLEST. 56.00 MG/DL ( 40.00- 85.00) (..*……)

LDL-CHOLEST. 97.00 MG/DL ( 60.00- 130.00) (….*….)

IRON 110.00 UG/DL ( 50.00- 170.00) (….*….)

החל מ 28.02.2016 שינוי ערכי ייחוס

עקב שינוי שיטה

TRANSFERRIN 253.00 MG/DL ( 200.00- 380.00) (..*……)

TRIGLYCERIDES 60.00 MG/DL ( 35.00- 170.00) (.*…….)

GFR(ESTIMATED) > 60

(ML/MIN/1.73M2:יחידות)

18 עבור נבדקים מעל גיל MDRD חושב לפי נוסחת

לא מתאים לנשים הרות

FREE T4 12.57 PMOL/L ( 9.00- 19.10) (..*……)

החל מ 28.02.2016 שינוי ערכי ייחוס

עקב שינוי שיטה

FREE T3 4.63 PMOL/L ( 2.60- 5.70) (…..*…)

החל מ 28.02.2016 שינוי ערכי ייחוס

עקב שינוי שיטה

TSH 0.01 µIU/mL ( 0.35- 4.94)*(………)

החל מ 28.02.2016 שינוי ערכי ייחוס

עקב שינוי שיטה

ANTISTREPTOLYSIN 97.40 IU/ML ( 0.00- 200.00) (…*…..)

החל מ 28.02.2016 שינוי ערכי ייחוס

עקב שינוי שיטה

C3 132.00 MG/DL ( 83.00- 193.00) (…*…..)

החל מ 28.02.2016 שינוי ערכי ייחוס

עקב שינוי שיטה

C4 39.00 MG/DL ( 15.00- 57.00) (….*….)

החל מ 28.02.2016 שינוי ערכי ייחוס

עקב שינוי שיטה

CRP 8.70 MG/L ( 0.00- 5.00) (………)*

IGE <25 ( 0.00- 100.00)

החל מ 28.02.2016 שינוי ערכי ייחוס

עקב שינוי שיטה

IGG 920.00 MG/DL ( 600.00- 1600.00) (..*......)

IGA 151.00 MG/DL ( 70.00- 400.00) (.*.......)

IGM 128.00 MG/DL ( 30.00- 230.00) (...*.....)

RF <20 ( 0.00- 30.00)

החל מ 28.02.2016 שינוי ערכי ייחוס

עקב שינוי שיטה

FERRITIN 60.73 NG/ML ( 10.00- 290.00) (.*.......)

החל מ 20.06.2016 שינוי ערכי ייחוס

עקב שינוי שיטה

VITAMIN D 25-OH 31.00 NG/ML

VIT.D 25-OH < 10 NG/ML = DEFICIENCY VIT.D 25-OH 10 - 30 NG/ML = INSUFFICIENCY ESR 10.00 MM/HOUR ( 2.00- 25.00) (..*......) WBC 8.60 K/UL ( 4.00- 10.00) (......*..) IMMATURE GRANULOCYTES 0.05 K/UL ( 0.00- 0.09) (....*....) IMMATURE GRANULOCYTES % 0.60 % ( 0.00- 0.62) (........*) NEUTROPHILS 5.70 K/UL ( 1.80- 6.60) (......*..) NEUTROPHILS % 66.70 % ( 46.00- 68.00) (.......*.) LYMPHOCYTES 2.00 K/UL ( 1.10- 3.50) (..*......) LYMPHOCYTES % 22.90 % ( 15.00- 45.00) (.*.......) MONOCYTES 0.66 K/UL ( 0.08- 0.90) (.....*...) MONOCYTES % 7.70 % ( 2.00- 10.00) (.....*...) EOSINOPHILS 0.13 K/UL ( 0.00- 0.60) (.*.......) EOSINOPHILS % 1.50 % ( 0.00- 6.00) (.*.......) BASOPHILS 0.05 K/UL ( 0.00- 0.15) (..*......) BASOPHILS % 0.60 % ( 0.00- 1.50) (...*.....) RBC 4.98 M/UL ( 3.90- 5.40) (.....*...) HEMOGLOBIN 13.90 G/DL ( 12.00- 16.00) (...*.....) HEMATOCRIT 41.70 % ( 35.00- 45.00) (.....*...) MCV 83.70 FL ( 80.00- 98.00) (.*.......) MCH 27.90 PG ( 27.00- 33.00) (*........) MCHC 33.30 G/DL ( 32.00- 35.50) (..*......) RDW 13.60 % ( 11.00- 16.00) (....*....) NRBC 0.00 K/UL ( 0.00- 0.01) NRBC% 0.00 % ( 0.00- 0.10) PLATELETS 300.00 K/UL ( 150.00- 400.00) (....*....) PLATELET-LARGE CELL RATIO 46.00 % N.R. 19.4-43.7% PDW 17.20 FL N.R. 9.5-15.2 FL MPV 12.70 FL N.R 6.5-11.5 FL .החל מתאריך 13.03.16 עברנו לשיטה חדשה COOMBS DIRECT NEGATIVE P-ANCA POSITIVE חיובי חלש ATYPICAL 1:20 C-ANCA NEGATIVE ASCA (IGG) 10.20 UNITS ( 0.00- 20.00) (....*....) Negative ASCA (IGA) 8.94 UNITS ( 0.00- 20.00) (...*.....) Negative ANTI TTG+DGP (IGG+IGA) 1.29 U/ML ( 0.00- 40.00) (*........) Negative בדיקת סקר לנוגדני צליאק AMA (M2 EP) 16.70 U/ML ( 0.00- 20.00) (.......*.) Negative APCA 1.20 U/ML ( 0.00- 20.00) (*........) Negative ASMA 6.80 U/ML ( 0.00- 20.00) (..*......) Negative ANA MULTIPLEX NEGATIVE ANTI DS DNA 2.00 IU/ML ( 0.00- 5.00) (...*.....) Negative ANTIRIBOSOMAL P < 0.2 ( 0.00- 0.90) ANTI RNP 0.70 AI ( 0.00- 0.90) (......*..) Negative ANTI RNP-A 0.70 AI ( 0.00- 0.90) (......*..) Negative ANTI SM < 0.2 ( 0.00- 0.90) ANTI SM/RNP < 0.2 ( 0.00- 0.90) ANTI SCL-70 < 0.2 ( 0.00- 0.90) ANTI RNP 68 < 0.2 ( 0.00- 0.90) ANTI RO (SS-A) < 0.2 ( 0.00- 0.90) ANTI LA (SS-B) < 0.2 ( 0.00- 0.90) ANTI SS-A 52 < 0.2 ( 0.00- 0.90) ANTI SS-A 60 < 0.2 ( 0.00- 0.90) ANTI CHROMATIN < 0.2 ( 0.00- 0.90) ANTI JO-1 < 0.2 ( 0.00- 15.00) ANTI CENTROM .B <0.2 ( 0.00- 0.90) בשיטה החדשה בודקת את כל 16 הפרמטרים הנ"ל במקביל ANA < 0.2 אילו הבדיקות דם האחרונות שלי