#24214
ל
משתתף

תאריך
מדבקה 17/05/2017
41638697 19/01/2017
41328758 18/01/2017
41188932 05/01/2017
41188229 06/12/2016
41216672
שלחLIPEMIC INDEX INDEX 5.00LIPEMIC INDEX 5.00INDEX 0.00-25.00 (.*…….)
LIPEMIC INDEX
(שינוי ביחידת מידה) ערך אפס*
שלחHEMOLYTIC IND. ערך אפס*
HEMOLYTIC IND.
(שינוי ביחידת מידה) INDEX 5.00HEMOLYTIC IND. 5.00INDEX 0.00-30.00 (.*…….) 3.00HEMOLYTIC IND. 3.00INDEX 0.00-30.00 (*……..)
שלחICTERIC INDEX INDEX 0.80ICTERIC INDEX 0.80INDEX 0.00-2.00 (…*…..) 1.20ICTERIC INDEX 1.20INDEX 0.00-2.00 (….*….)
שלחGLUCOSE MG/DL 73.00GLUCOSE 73.00MG/DL 65.00-100.00 (.*…….) 69.00GLUCOSE 69.00MG/DL 65.00-100.00 (*……..) 133.00GLUCOSE 133.00MG/DL 65.00-100.00 (………)*
שלחALK.PHOSPHAT. U/L 92.00ALK.PHOSPHAT. 92.00U/L 30.00-140.00 (….*….) 155.00ALK.PHOSPHAT. 155.00U/L 30.00-140.00 (………)*
שלחALT(GPT) U/L 29.00ALT(GPT) 29.00U/L 5.00-50.00 (….*….) 13.00ALT(GPT) 13.00U/L 5.00-50.00 (.*…….) 12.00ALT(GPT) 12.00U/L 5.00-50.00 (*……..)
שלחCHOLESTEROL MG/DL 165.00CHOLESTEROL 165.00MG/DL 120.00-200.00 (….*….) 254.00CHOLESTEROL 254.00MG/DL 120.00-200.00 (………)*
שלחCREATININE SERUM MG/DL 0.80CREATININE SERUM 0.80MG/DL 0.50-1.20 (…*…..) 0.50CREATININE SERUM 0.50MG/DL 0.50-1.20 (*……..) 0.70CREATININE SERUM 0.70MG/DL 0.50-1.20 (..*……)
שלחSODIUM SERUM MEQ/L 138.00SODIUM SERUM 138.00MEQ/L 134.00-146.00 (..*……) 137.00SODIUM SERUM 137.00MEQ/L 134.00-146.00 (.*…….) 132.00SODIUM SERUM 132.00MEQ/L 134.00-146.00 *(………)
שלחPOTASSIUM SERUM MEQ/L 4.86POTASSIUM SERUM 4.86MEQ/L 3.50-5.30 (……*..) 4.28POTASSIUM SERUM 4.28MEQ/L 3.50-5.30 (…*…..) 3.77POTASSIUM SERUM 3.77MEQ/L 3.50-5.30 (*……..)
שלחHDL-CHOLEST. MG/DL 56.00HDL-CHOLEST. 56.00MG/DL 40.00-85.00 (..*……) 66.00HDL-CHOLEST. 66.00MG/DL 40.00-85.00 (….*….)
שלחHB A1C(%) % 4.00HB A1C(%) 4.00% 4.00-5.70 (*……..)
שלחLDL-CHOLEST. MG/DL 97.00LDL-CHOLEST. 97.00MG/DL 60.00-130.00 (….*….) 128.00LDL-CHOLEST. 128.00MG/DL 60.00-130.00 (……..*)
שלחHB A1C(MMOL/MOL) MMOL/M 20.00HB A1C(MMOL/MOL) 20.00MMOL/M 20.00-39.00 (*……..)
שלחIRON UG/DL 110.00IRON 110.00UG/DL 50.00-170.00 (….*….)
שלחTRANSFERRIN MG/DL 253.00TRANSFERRIN 253.00MG/DL 200.00-380.00 (..*……)
שלחTRIGLYCERIDES MG/DL 60.00TRIGLYCERIDES 60.00MG/DL 35.00-170.00 (.*…….) 300.00TRIGLYCERIDES 300.00MG/DL 35.00-170.00 (………)*
שלחGFR(ESTIMATED) > 60 > 60 > 60
שלחC3 MG/DL 132.00C3 132.00MG/DL 83.00-193.00 (…*…..) 173.00C3 173.00MG/DL 83.00-193.00 (……*..)
שלחC4 MG/DL 39.00C4 39.00MG/DL 15.00-57.00 (….*….) 42.60C4 42.60MG/DL 15.00-57.00 (…..*…)
שלחHAPTOGLOBIN MG/DL 204.00HAPTOGLOBIN 204.00MG/DL 35.00-250.00 (……*..)
שלחGLUCOSE 0 PREG MG/DL 81.00GLUCOSE 0 PREG 81.00MG/DL 65.00-95.00 (….*….)
שלחGLUCOSE 60 PRG MG/DL 144.00GLUCOSE 60 PRG 144.00MG/DL 65.00-180.00 (…..*…)
שלחGLUCOSE 120 PRG MG/DL 130.00GLUCOSE 120 PRG 130.00MG/DL 65.00-155.00 (……*..)
שלחGLUCOSE 180 PRG MG/DL 84.00GLUCOSE 180 PRG 84.00MG/DL 65.00-140.00 (.*…….)
שלחVASCULITIS PROFILE ראה פירוט
שלחESR MM/HOU 10.00ESR 10.00MM/HOU 2.00-25.00 (..*……) 54.00ESR 54.00MM/HOU 2.00-25.00 (………)*
שלחFIBRINOGEN CLAUSS MG/DL 649.00FIBRINOGEN CLAUSS 649.00MG/DL 200.00-500.00 (………)*
שלחVITAMIN B12 PG/ML 260.00VITAMIN B12 260.00PG/ML 187.00-1060.00 (*……..)
שלחCOOMBS DIRECT NEGATIVE NEGATIVE
שלחWBC K/UL 8.60WBC 8.60K/UL 4.00-10.00 (……*..) 12.00WBC 12.00K/UL 4.00-10.00 (………)* 17.60WBC 17.60K/UL 4.00-10.00 (………)*
שלחIMMATURE GRANULOCYTES K/UL 0.05IMMATURE GRANULOCYTES 0.05K/UL 0.00-0.09 (….*….) 0.50IMMATURE GRANULOCYTES 0.50K/UL 0.00-0.09 (………)* 1.03IMMATURE GRANULOCYTES 1.03K/UL 0.00-0.09 (………)*
שלחIMMATURE GRANULOCYTES % % 0.60IMMATURE GRANULOCYTES % 0.60% 0.00-0.62 (……..*) 4.20IMMATURE GRANULOCYTES % 4.20% 0.00-0.62 (………)* 5.80IMMATURE GRANULOCYTES % 5.80% 0.00-0.62 (………)*
שלחNEUTROPHILS K/UL 5.70NEUTROPHILS 5.70K/UL 1.80-6.60 (……*..) 8.10NEUTROPHILS 8.10K/UL 1.80-6.60 (………)* 14.20NEUTROPHILS 14.20K/UL 1.80-6.60 (………)*
שלחNEUTROPHILS % % 66.70NEUTROPHILS % 66.70% 46.00-68.00 (…….*.) 67.70NEUTROPHILS % 67.70% 46.00-68.00 (……..*) 80.50NEUTROPHILS % 80.50% 46.00-68.00 (………)*
שלחLYMPHOCYTES K/UL 2.00LYMPHOCYTES 2.00K/UL 1.10-3.50 (..*……) 2.30LYMPHOCYTES 2.30K/UL 1.10-3.50 (….*….) 1.10LYMPHOCYTES 1.10K/UL 1.10-3.50 (*……..)
שלחLYMPHOCYTES % % 22.90LYMPHOCYTES % 22.90% 15.00-45.00 (.*…….) 18.80LYMPHOCYTES % 18.80% 15.00-45.00 (*……..) 6.10LYMPHOCYTES % 6.10% 15.00-45.00 *(………)
שלחMONOCYTES K/UL 0.66MONOCYTES 0.66K/UL 0.08-0.90 (…..*…) 0.90MONOCYTES 0.90K/UL 0.08-0.90 (……..*) 1.16MONOCYTES 1.16K/UL 0.08-0.90 (………)*
שלחMONOCYTES % % 7.70MONOCYTES % 7.70% 2.00-10.00 (…..*…) 7.50MONOCYTES % 7.50% 2.00-10.00 (…..*…) 6.60MONOCYTES % 6.60% 2.00-10.00 (….*….)
שלחEOSINOPHILS K/UL 0.13EOSINOPHILS 0.13K/UL 0.00-0.60 (.*…….) 0.12EOSINOPHILS 0.12K/UL 0.00-0.60 (.*…….) 0.01EOSINOPHILS 0.01K/UL 0.00-0.60 (*……..)
שלחEOSINOPHILS % % 1.50EOSINOPHILS % 1.50% 0.00-6.00 (.*…….) 1.00EOSINOPHILS % 1.00% 0.00-6.00 (.*…….) 0.10EOSINOPHILS % 0.10% 0.00-6.00 (*……..)
שלחBASOPHILS K/UL 0.05BASOPHILS 0.05K/UL 0.00-0.15 (..*……) 0.10BASOPHILS 0.10K/UL 0.00-0.15 (…..*…) 0.15BASOPHILS 0.15K/UL 0.00-0.15 (……..*)
שלחBASOPHILS % % 0.60BASOPHILS % 0.60% 0.00-1.50 (…*…..) 0.80BASOPHILS % 0.80% 0.00-1.50 (….*….) 0.90BASOPHILS % 0.90% 0.00-1.50 (….*….)
שלחRBC M/UL 4.98RBC 4.98M/UL 3.90-5.40 (…..*…) 3.64RBC 3.64M/UL 3.90-5.40 *(………) 3.58RBC 3.58M/UL 3.90-5.40 *(………)
שלחHEMOGLOBIN G/DL 13.90HEMOGLOBIN 13.90G/DL 12.00-16.00 (…*…..) 10.70HEMOGLOBIN 10.70G/DL 12.00-16.00 *(………) 10.80HEMOGLOBIN 10.80G/DL 12.00-16.00 *(………)
שלחHEMATOCRIT % 41.70HEMATOCRIT 41.70% 35.00-45.00 (…..*…) 32.20HEMATOCRIT 32.20% 35.00-45.00 *(………) 31.60HEMATOCRIT 31.60% 35.00-45.00 *(………)
שלחMCV FL 83.70MCV 83.70FL 80.00-98.00 (.*…….) 88.50MCV 88.50FL 80.00-98.00 (…*…..) 88.30MCV 88.30FL 80.00-98.00 (…*…..)
שלחMCH PG 27.90MCH 27.90PG 27.00-33.00 (*……..) 29.40MCH 29.40PG 27.00-33.00 (…*…..) 30.20MCH 30.20PG 27.00-33.00 (….*….)
שלחMCHC G/DL 33.30MCHC 33.30G/DL 32.00-35.50 (..*……) 33.20MCHC 33.20G/DL 32.00-35.50 (..*……) 34.20MCHC 34.20G/DL 32.00-35.50 (…..*…)
שלחRDW % 13.60RDW 13.60% 11.00-16.00 (….*….) 14.40RDW 14.40% 11.00-16.00 (…..*…) 13.60RDW 13.60% 11.00-16.00 (….*….)
שלחNRBC ערך אפס ערך אפס ערך אפס
שלחNRBC% ערך אפס ערך אפס ערך אפס
שלחPLATELETS K/UL 300.00PLATELETS 300.00K/UL 150.00-400.00 (….*….) 233.00PLATELETS 233.00K/UL 150.00-400.00 (..*……) 197.00PLATELETS 197.00K/UL 150.00-400.00 (.*…….)
שלחPLATELET-LARGE CELL RATIO % 46.00 40.50 41.00
שלחPDW FL 17.20 15.80 15.50
שלחMPV FL 12.70 12.00 12.00
שלחRETICULOCYTES % % 2.86RETICULOCYTES % 2.86% 0.82-2.25 (………)*
שלחRETICULOCYTES K/UL 0.10RETICULOCYTES 0.10K/UL 0.03-0.20 (…*…..)
שלחIRF-IMMATURE RETIC.FRACT % 24.00IRF-IMMATURE RETIC.FRACT 24.00% 3.10-13.40 (………)*
שלחRETIC.HEMOGLOBIN EQUIVAL PG 28.80RETIC.HEMOGLOBIN EQUIVAL 28.80PG 30.30-36.00 *(………)
שלחURINE CULTURE ראה מפורט ESCHERIC
שלחURINE CULTURE COUNT 10E6 CFU
שלחGBS VAGINAL/RECTAL NEGATIVE
שלחPTH 1-84 PG/ML 12.40PTH 1-84 12.40PG/ML 6.50-36.80 (.*…….)
שלחP-ANCA POSITIVE NEGATIVE
שלחC-ANCA NEGATIVE NEGATIVE
שלחASCA (IGG) UNITS 10.20ASCA (IGG) 10.20UNITS 0.00-20.00 (….*….) 9.00ASCA (IGG) 9.00UNITS 0.00-20.00 (…*…..)
שלחASCA (IGA) UNITS 8.94ASCA (IGA) 8.94UNITS 0.00-20.00 (…*…..) 8.20ASCA (IGA) 8.20UNITS 0.00-20.00 (…*…..)
שלחBETA2 GPI IGG NEGATIVE
שלחBETA2 GPI IGM U/ML 1.10BETA2 GPI IGM 1.10U/ML 0.00-20.00 (*……..)
שלחANTI TTG+DGP (IGG+IGA) U/ML 1.29ANTI TTG+DGP (IGG+IGA) 1.29U/ML 0.00-40.00 (*……..) 1.75ANTI TTG+DGP (IGG+IGA) 1.75U/ML 0.00-40.00 (*……..)
שלחAMA (M2 EP) U/ML 16.70AMA (M2 EP) 16.70U/ML 0.00-20.00 (…….*.) 3.70AMA (M2 EP) 3.70U/ML 0.00-20.00 (.*…….)
שלחANTISTREPTOLYSIN IU/ML 97.40ANTISTREPTOLYSIN 97.40IU/ML 0.00-200.00 (…*…..) 79.30ANTISTREPTOLYSIN 79.30IU/ML 0.00-200.00 (…*…..)
שלחAPCA U/ML 1.20APCA 1.20U/ML 0.00-20.00 (*……..) 1.20APCA 1.20U/ML 0.00-20.00 (*……..)
שלחASMA U/ML 6.80ASMA 6.80U/ML 0.00-20.00 (..*……) 7.90ASMA 7.90U/ML 0.00-20.00 (…*…..)
שלחCRP MG/L 8.70CRP 8.70MG/L 0.00-5.00 (………)* 9.30CRP 9.30MG/L 0.00-5.00 (………)* 204.40CRP 204.40MG/L 0.00-5.00 (………)*
שלחIGE <25
שלחIGG MG/DL 920.00IGG 920.00MG/DL 600.00-1600.00 (..*......) 690.00IGG 690.00MG/DL 600.00-1600.00 (*........)
שלחIGA MG/DL 151.00IGA 151.00MG/DL 70.00-400.00 (.*.......) 142.00IGA 142.00MG/DL 70.00-400.00 (.*.......)
שלחIGM MG/DL 128.00IGM 128.00MG/DL 30.00-230.00 (...*.....) 124.00IGM 124.00MG/DL 30.00-230.00 (...*.....)
שלחCARDIOLIPIN IGG NEGATIVE
שלחCARDIOLIPIN IGM MPL/ML 1.10CARDIOLIPIN IGM 1.10MPL/ML 0.00-20.00 (*........)
שלחRF <20 <20
שלחVITAMIN D 25-OH NG/ML 31.00 23.70
שלחANTI MPO NEGATIVE
שלחANTI PR3 NEGATIVE
שלחANTI GBM NEGATIVE
שלחANA MULTIPLEX NEGATIVE NEGATIVE
שלחANTI DS DNA IU/ML 2.00ANTI DS DNA 2.00IU/ML 0.00-5.00 (...*.....) 1.00ANTI DS DNA 1.00IU/ML 0.00-5.00 (.*.......)
שלחANTIRIBOSOMAL P < 0.2 <0.2 שלחANTI RNP AI 0.70ANTI RNP 0.70AI 0.00-0.90 (......*..) 0.70ANTI RNP 0.70AI 0.00-0.90 (......*..) שלחANTI RNP-A AI 0.70ANTI RNP-A 0.70AI 0.00-0.90 (......*..) 0.70ANTI RNP-A 0.70AI 0.00-0.90 (......*..) שלחANTI SM < 0.2 <0.2 שלחANTI SM/RNP < 0.2 <0.2 שלחANTI SCL-70 < 0.2 <0.2 שלחANTI RNP 68 < 0.2 <0.2 שלחANTI RO (SS-A) < 0.2 <0.2 שלחANTI LA (SS-B) < 0.2 <0.2 שלחANTI SS-A 52 < 0.2 <0.2 שלחANTI SS-A 60 < 0.2 <0.2 שלחANTI CHROMATIN < 0.2 <0.2 שלחANTI JO-1 < 0.2 <0.2 שלחANTI CENTROM .B <0.2 <0.2 שלחANA IFA NEGATIVE שלחDS DNA IFA NEGATIVE שלחANTI CCP U/ML 0.50ANTI CCP 0.50U/ML 0.00-3.00 (.*.......) שלחFREE T4 PMOL/L 12.57FREE T4 12.57PMOL/L 9.00-19.10 (..*......) שלחFREE T3 PMOL/L 4.63FREE T3 4.63PMOL/L 2.60-5.70 (.....*...) שלחTSH µIU/mL 0.01TSH 0.01µIU/mL 0.35-4.94 *(.........) 0.87TSH 0.87µIU/mL 0.35-4.94 (*........) שלחFERRITIN NG/ML 60.73FERRITIN 60.73NG/ML 10.00-290.00 (.*.......) 9.19FERRITIN 9.19NG/ML 10.00-290.00 *(.........) 125.78FERRITIN 125.78NG/ML 10.00-290.00 (...*.....) שלחSG SG 1.01 1.02 שלחLEUCOCYTES UR. LEUK./ 500.00 500.00 שלחNITRITE NEGATIVE ++ שלחPH (URINE) 6.00 6.00 שלחPROTEIN UR MG/DL 20.00 70.00 שלחGLUCOSE URINE NORMAL NORMAL שלחKETONES NEGATIVE >150
שלחUROBILINOGEN NORMAL NORMAL
שלחBILIRUBIN UR NEGATIVE NEGATIVE
שלחERYTHROCYTES MG/DL 0.20*
ERYTHROCYTES
(שינוי ביחידת מידה) NEGATIVE
שלחSEDIMENT ראה פירוט
שלחSEDIMENT RBC HPF 4.00
שלחSEDIMENT WBC HPF 697.00
שלחSEDIMENT SQEP +
שלחSED.BACTERIA +++
שלחSEDIMENT MUCOUS