#25380
ישראל
משתתף

האם ייתכן שניסיון כזה יגרום לנזק?
כלומר,
נניח שהיועץ לרפואה משלימה אינו מומחה כפי שהוא מציג את עצמו,
(ולי עצמי כמובן אין דרך אובייקטיבית לדעת זאת),
והוא ממליץ על דיאטה שבמסגרתה (לשם הדוגמה) יש להרבות באכילת חסה ולהימנע לחלוטין מאכילת בשר.
האם ייתכן שהמלצה זו תחריף את הבעיה?

אני ממקד את השאלה דווקא בשל העובדה שגם הרפואה המערבית לא יודעת לשים את האצבע על הנקודה.