#22697
Da
משתתף

ראשית מודה על ההתייחסות
אך אני חייב להודות שלא הבנתי את התשובה
השאלה היא לגבי רעידות הנובעת מפגיעה במוח הקטן שאף גורמת לפגיעה בראייה שמיעה סוגרים
האם יש דרך לטפל
ובמידה וכן למי לפנות
מאחר ופניותי בעבר (לפני כשנתיים) לנוירולוגים אמרו אז שאין פתרון
האם משהו התקדם מאז