#25971
sa.
משתתף

שלום רב ד"ר תודה על המענה

ברצוני לשאול האם הפגיעה היא חולפת וזמנית או חוזרת ונשנית .?

ואיך אדם יכול לבדוק חשש לפגעיה אוטאמונית
במכשיר לחץ דם למשל לפני שהוא שוקל ללכת לבדיקה .?

כמו כן
עם אדם חווה אחרי התקף חרדה ולחץ
עצירת שתן וזרם השתן היה ממש חלש
ואחרי שהוא נח ונרגע הזרם חזר להיות תקין
זה מעלה חשד לכך או שזה תגובה טבעית של הגוף .?

כמו כן
לגבי הדופק איזה הפרעות צפויות בבעיה אוטואמונית . ?