#24406
שי
משתתף

ויש אפשרות לטפל בהפרעות אלו אם נוצרו?