#19027

לצערי מאחר וגילו את המחלה רק 15 שנה לאחר שהתחילה לא מחפשים את הסיבה למחלה.רוב הכאבים ברגליים הם מהברך – כולל ולמטה ובידיים מהמרפק – כולל ומטה,