#25181
לירון
משתתף

לא מצליחה לשלוח את התוצאות אז אכתוב ברשותך
Mri מוח: הבדיקה בוצעה בשקלול swi (t2,
Flair+Fse בשיקלולt1 (se+3D במישורים שונים לפני ואחרי הזרקת דוליניום
בוצעה בדיקת דיפוזיה
אינדיקציה -פאראסטזיות
תוצאות וסיכום:
אין ממצאים לעומת בדיקה קודמת שבוצעה 10/3/2014
שוב מודגם מוקד זעיר בהיר לא ספציפי צמוד לאינסולה משמאל
מעוגל ללא דיפוזיה עצורה או האדרה ע״י גדוליניום
אינני מזהה נגעים חדשים
חדרי מוח בהתאם לגיל ניבדק
לסיכום :תמונה סטטית ,ממצאים לא תומכים באבחנה של טרשת נפוצה