#23950
ישעיהו
משתתף

אינני נוטל כדורים מכל סוג כשנתיים.
כנ"ל הסימפטומים הם אחרי אכילה.