#26259
Leia
משתתף

היי אלמוג תודה על המענה
אתה יכול לתאר לי את אופי הקפיצות שרירים שאתה חש ? איפה אתה חש אותם ובאיזו תדירות האם קצרות או ארוכות חזקות או חלשות האם הן מופיעות כל יום בכל היום ??? האם אתה יכול לראות את העור זז בזמן שהם קורות ?
האם נושא החרדה עלה כאחד האופציות אצלך ?
אצלי הפסיקולציות מפושטות ממש מרגישה אותם בכל הגוף ואף בישבן לפעמים כפעימה לפעמים כתזוזה מהירה , רוב היום הפסקות קטנות ושוב חוזרות .
אני גם בחרדה איומה שיש לי ניוון שרירים ויש לי שני ילדים עוד יותר גרוע