#23101
שני
משתתף

בשעות האחרונות אני חווה נימול בכל הגוף.
שעובר ממקום למקום.
איך אני יודעת אם אני צריכה לפנות למיון?
כמו כן לדעתי חוויתי התקף לפני כמה חודשים (אחרי לידה)
שהתחיל מקצת נימולים עבר לתחושה בלתי נסבלת של צריבה
וחולשה, ואח"כ הרוב עבר ונשארו הזרמים..
תודה