#26814
אבי
משתתף

סיבת ההפניה: בן 32 ,ברקע IBD .ממצא היפראינטנסי ב- T2 ו- FLAIR בהיפוקמפוס הטמפורלי מזיאלי מימין,
לצורך הערכה.
בוצעה השוואה לבדיקת MRI מתאריך 2019/11/5.
.T1,T2,FLAIR,DWI,SWI,MRS משוקללות בסדרות בוצעה הבדיקה
בדומה לבדיקה הקודמת מודגם תהליך תופס מקום טמפורלי מזיאלי מימין, בעל אות חריג ב-T2 ו- FLAIR,
היפואינטנסי ב- T1.
מוקד האדרה עדינה בתוכו בסידרה המאוחרת , אינו מוגבל בדיפוזיה ואינו מכיל תוצרי דם בתוכו, ללא שינוי
בהשוואה לבדיקה הקודמת.
התהליך בקוטר של 13 מ"מ.
בבדיקת MRS מדגים עלייה של כולין לעומת קריאטנין , רושם לעלייה במיואיזינטול בבדיקה זו. חשוד לגליומה
בדרגת ממאירות נמוכה, אולם יכול להתאים אף לקורטיקל דיספלזיה.
במפת הפרפוזיה ללא עלייה בפרפוזיה.
לא הודגמו תהליכים תופסי מקום אחרים במוח.
חדרים, חריצים וציסטרנות תקינים.
ללא עדות לאוטם או דימום
ודוקטור בסיכום שלמטה גם רשום ככה תהליך תופס מקום טמפורלי מזיאלי מימין, ללא שינוי, יכול להתאים לקורטיקל דיספלזיה והן לאסטרוציטומה בדרגת ממאירות נמוכה. דרוש המשך מעקב…..
מה זה קוקיטל דיספלזיה כאילו יש מצב שזה משהו מולד ולא מסוכן גם ?
דרגה נמוכה של ממאיר מה זה כאילו יש מצב שיש עכשיו סרטן קטן ? דוקטור מחכה לתשובותך בקוצר רוח