#25636
Palm
משתתף

תודה על תשובתך.
שאלתי היא למעשה האם זה משהו שיש טעם לקבוע תור כדי להמשיך לחקור?
האם במצב כזה עדיין נרשמת אבחנה של SFN? והאם יש אפשרויות טיפוליות כלשהן במצב כזה?
אני מנסה להבין איך להתקדם מכאן. להמשיך בבירור ולקבוע תור למרפאתך? או להמשיך במעקב בלבד ואין מה לעשות מעבר לכך?